Jegyzőkönyvek

Dátumnövekvő sorrend Cím Fájl
2023/09/06 Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 27-én (kedden) 16:30 órakor tartandó képviselő-testületi üléséről PDF ikon 1. Előterjesztés Fekete Zoltán kérelme napelempark elvi hozzájárulása.pdf, PDF ikon 1. Előterjesztés Fekete Zoltán melléklet- térkép másolat.pdf, PDF ikon 2. Előterjesztés két ülés közötti beszámoló.pdf, PDF ikon 3. Előterjesztés HÉSZ rendelet tervezet 2023..pdf, PDF ikon 3. Előterjesztés Rendezési terv felülvizsgálat véleményezési szakasz lezárása.pdf, PDF ikon 3. napirendi ponthoz - Jegyzőkönyv véleményeltérésekről (2. melléklet).pdf, PDF ikon 3. napirendi ponthoz Egyeztető tárgyalás összehívását megalapozó vélemények és tervezői válaszok 1. melléklet.pdf, PDF ikon 3. napirendi ponthoz szabályozási terv 2023.05..pdf, PDF ikon 4. Előterjesztés hulladékgazdálkodási rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf, PDF ikon 5. Előterjesztés Dorogi Szociális Szolg. Központ Családsegítő beszámoló 2022..pdf, PDF ikon 6. Előterjesztés első lakáshoz jutási támogatási kérelem Vogyeraczki Zsolt.pdf, PDF ikon 7. Egyebek napirendi ponthoz - Polgármester jutalmazása.pdf, PDF ikon 7. Egyebek napirendi ponthoz Csőke Judit Béke utca 28. sz. ingatlan felajánlása megvételre.pdf, PDF ikon JKV_KT_2023.06.27..pdf
2023/09/06 Jegyzőkönyv Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. július 3-án (hétfőn) 09:00 órakor tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére PDF ikon 1. előterjesztéshez - Döntési záradék.pdf, PDF ikon JKV_KT_2023.07.03..pdf
2023/07/31 2023. május 23-án 16:30 órától 17:40 óráig megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről PDF ikon JKV_KT_2023.05.23..pdf
2023/05/08 Jegyzőkönyv Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023 február 28-án tartandó üléséről. PDF ikon JKV_KT_2023.02.28..pdf, PDF ikon JKV 1. melléklete 3_2023. (III.1.) A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet.pdf, PDF ikon JKV 2. melléklete Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata.pdf, PDF ikon JKV 3. melléklete Kiküldetési szabályzat módosítása.pdf
2023/05/08 Jegyzőkönyv Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 28-án tartott üléséről. PDF ikon JKV_KT_2023.03.28..pdf, PDF ikon JKV_2_melléklte_5-2023. (III.29.) 75 év felettieknek, gyermek születésekor és a beiskolázáskor adható támogatásról.pdf, PDF ikon JKV_1_melléklet_4-2023. (III.29.) A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 3-2018. (IV.25.) önk. rendelet mód..pdf
2023/02/23 Jegyzőkönyv Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 15-én (csütörtökön) 16:30 órakor tartandó képviselő-testületi üléséről. PDF ikon JKV_KT_2022.12.15..pdf
2023/02/23 Jegyzőköny Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 31-én (kedden) 16:30 órakor tartandó képviselő-testületi üléséről. PDF ikon JKV_KT_2023.01.31..pdf
2023/01/23 2022.09.25 Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő Testületének 11.sz Jegyzőkönyve. PDF ikon Jkv_KT_2022.10.25..pdf
2023/01/23 Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12.sz jegyzőkönyve PDF ikon Jkv_KT_2022.11.14. rendkívüli.pdf
2023/01/23 13.sz Jegyzőkönyv Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő Testületének2022.11.29 én megtartott üléséről. PDF ikon Jkv_KT_2022.11.29..pdf
2022/10/24 10. sz jegyzőkönyv Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2022.08.27 én megtartott üléséről. PDF ikon JKV_KT_2022.09.27..pdf, PDF ikon 9_2022.IX_.28. rendelet étkezési térítési díj.pdf
2022/08/30 Jegyzőkönyv a Képviselőtestület 2022.07.25-én megtartott rendkívüli üléséről PDF ikon Jkv_KT_2022.07.25. rendkívüli.pdf
2022/06/15 Jegyzőkönyv a Képviselőtestület 2022.05.31-án megtartott üléséről PDF ikon JKV_KT_2022.05.31..pdf, PDF ikon JKV 1. melléklete 5_2022. (VI.1.) előirányzat módosítási rendelet.pdf, PDF ikon JKV 2. melléklete 6_2022. (VI.1.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.pdf
2022/05/23 Jegyzőkönyv a Képviselőtestület 2022.05.05-én megtartott rendkívüli üléséről. PDF ikon JKV_KT_2022.05.05. rendkívüli.pdf
2022/04/25 Jegyzőkönyv a Képviselőtestület 2022.04.06-án megtartott rendkívüli üléséről. PDF ikon JKV_KT_2022.04.06. rendkívüli.pdf
2022/04/12 KT 5.sz jegyzőkönyv 2022.03.29-én megtartott testületi üléséről. PDF ikon JKV_KT_2022.03.29..pdf, PDF ikon Jkv. 1. melléklete 4_2022_III.30. SZMSZ mód..pdf
2022/03/22 Jegyzőkönyv a Képviselő testület 2022.02.01 üléséről. PDF ikon Jkv_KT_2022.02.01..pdf
2022/03/21 2022.Január 3-án tartott Rendkívüli Testületi Ülés jegyzőkönyve. PDF ikon Jkv_KT_2022.01.03. rendkívüli.pdf, PDF ikon Jkv. melléklete 1_2022.(I.3.) rendelet okt. intézm. térítési díj rendelet mód..pdf
2022/03/21 2022.január.26 Rendkívüli Testületi Ülés jegyzőkönyve. PDF ikon Jkv. KT_2022.01.26. rendkívüli.pdf
2021/12/16 KT.2021.11.02 Testületi ülés jegyzőkönyve. PDF ikon Jkv_KT_2021.11.02..pdf
2021/12/15 Jkv.KT 2021.10.13 Rendkívüli testületi ülés. PDF ikon Jkv. KT 2021.10.13. rendkívüli.pdf
2021/10/15 2021.09.28-án 18:30 órától 19:20-ig megtartott közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv. PDF ikon Jkv_2021.09.28. Közmeghallgatás.pdf
2021/10/13 Jkv.KT.2021.09.28. PDF ikon Jkv. KT 2021.09.28..pdf, PDF ikon Jkv. 1. melléklete 8_2021.IX_.29. rendelet az SZMSZ módosításáról.pdf, PDF ikon Jkv. 2. melléklete - Kontsek Tamás vélemény.pdf, PDF ikon Jkv. 3. melléklete 7_2021.IX_.29. közterület rend. módosításáról.pdf, PDF ikon Jkv. 4. melléklete 9_2021.IX_.29. szoc. rendelet módosításáról.pdf, PDF ikon Jkv. 5. melléklete Óvoda pedagógiai programja.pdf
2021/09/20 2021/09/07 Közmeghalgatás PDF ikon SZÖK 2021.07.23-i ülés jegyzőkönyve.pdf
2021/09/08 2021/06/24.Testülti ülés jegyzőkönyve PDF ikon Jkv. 2021.06.24..pdf
2021/09/07 66/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 66. határkozat Településrendezési Terv felülvizsgálatával kapcs. önk. tervekről.pdf
2021/09/07 53/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 53. határozat Állami tul. ingatlanok ingyenes átadásáról.pdf
2021/09/07 54/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 54. határozat a piliscsévi 030_3 hrsz-ú legelő megvásárlásáról.pdf
2021/09/07 55/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 55. határozat az óvodavezetői pályázat kiírásáról.pdf
2021/09/07 56/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 56. határozat Maduda Ildikó részére Piliscsévért díj odaítéléséről.pdf
2021/09/07 57/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 57. határozat 3508, 3509, 3594, 3595, 3596 hrsz-ú ing. végleges más célú haszn..pdf
2021/09/07 58/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 58. határozat Szivek Vanda ingatlanvásárlási ügye 870 hrsz..pdf
2021/09/07 59/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 59. határozat Jurkovics Krisztina és Váradi Attila ingatlanvás. ügye 3519 hrsz..pdf
2021/09/07 60/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 60. határozat Művház SZMSZ elfogadásáról.pdf
2021/09/07 61/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 61. határozat óvodavezetői pályázathoz bizottság létrehozásáról.pdf
2021/09/07 62/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 62. határozat 2167-2169, 3585_1, 3586_2 hrsz-ú ing. értékesítéséről.pdf
2021/09/07 63/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 63. határozat Hudecz Adriána és Sükösd Attila ingatlanügye 3575 hrsz..pdf
2021/09/07 64/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 64. határozat Pallay Norbert és Paluch Józsefné csereingatlan ügye 243, 244 hrsz..pdf
2021/09/07 65/2021.06.2. PM határozat PDF ikon 65. határozat Fekete Balázs ingatlanügye 3568, 3569 hrsz..pdf
2021/07/15 51/2021.05.30. PM határozat PDF ikon 51. határozat Dorogi Szoc. Szolgáltató Közp. beszámoló elfogadása.pdf
2021/07/15 36/2021.04.29. PM határozat PDF ikon 36. határozat Nádasi-Szabó Ildikó ingatlanvásárlás 4416, 4417, 4420, 4218, 4220 hrsz..pdf
2021/07/15 52/2021.05.30. PM határozat PDF ikon 52. határozat Hudecz Adriána és Sükösd Attila ingatlanvásárlási ügye.pdf
2021/07/15 37/2021.04.29. PM határozat PDF ikon 37. határozat Orvosi eszközök beszerzése pályázat benyújtása.pdf
2021/07/15 38/2021.04.29. PM határozat PDF ikon 38. határozat Kommunális eszköz beszerzés pályázat benyújtása.pdf
2021/07/15 39/2021.05.03. PM határozat PDF ikon 39. határozat Művelődési ház nyitása.pdf
2021/07/15 40/2021.05.03. PM határozat PDF ikon 40. határozat 801, 902 hrsz-ú ingatlanvásárlás.pdf
2021/07/15 41/2021.05.03. PM határozat PDF ikon 41. határozat 5061_1 hrsz-ú ingatlanvásárlás.pdf
2021/07/15 42/2021.05.03. PM határozat PDF ikon 42. határozat Silling Győző ingatlanvásárlás 4432, 4433 hrsz..pdf
2021/07/15 43/2021.05.03. PM határozat PDF ikon 43. határozat Lehoczki Gizella ingatlanvásárlás 399 hrsz..pdf
2021/07/15 44/2021.05.03. PM határozat PDF ikon 44. határozat Nádasi-Szabó Ildikó ingatlanvásárlás.pdf
2021/07/15 45/2021.05.03. PM határozat PDF ikon 45. határozat 3508_1_2_3, 3594_2_3_4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.pdf
2021/07/15 46/2021.05.10. PM határozat PDF ikon 46. határozat belső ell. terv és 2021-2024. évi stratégiai ell. terv jóváhagyása.pdf, PDF ikon 46. hat. melléklete Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési terve.pdf, PDF ikon 46. hat. melléklete Az önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve 2021.pdf
2021/07/15 47/2021.05.10. PM határozat PDF ikon 47. határozat Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde Alapító okirat módosítás.pdf, PDF ikon 47. határozat melléklete Alapító okirat ESZ.pdf, PDF ikon 46. határozat belső ell. terv és 2021-2024. évi stratégiai ell. terv jóváhagyása.pdf
2021/07/15 48/2021.05.20. PM határozat PDF ikon 48. határozat Kovács Kristóf első lakáshoz jutási támogatás.pdf
2021/07/15 49/2021.05.26. PM határozat PDF ikon 49. határozat DTKT, Csalseg., Szoc. Alapellátó, Kommunál-Junk beszámolójának elfogadása.pdf, PDF ikon 49. határozat melléklete Családsegítő térségi beszámolója.pdf, PDF ikon 49. határozat melléklete DTKT 2020. évi költségvetésének zárszámadása.pdf, PDF ikon 49. határozat melléklete DTKT belső ell. beszámoló.pdf, PDF ikon 49. határozat melléklete Kommunál-Junk Kft. Üzleti jelentése.pdf, PDF ikon 49. határozat melléklete Szoc. Alapellátó szolg. szakmai beszámolója.pdf
2021/07/15 50/2021.05.30. PM határozat PDF ikon 50. határozat Lehoczki Gizella ingatlan vételár felülvizsgálat.pdf
2021/07/14 35/2021.04.29. PM határozat PDF ikon 35. határozat Dr. Kelemen Rita Kata és Dr. Goda Benedek ingatlanvás. 538_1. hrsz..pdf
2021/07/14 29/2021.03.24. PM határozat PDF ikon 29. határozat Béke utcai járda tereprendezése.pdf
2021/07/14 30/2021.03.24. PM határozat PDF ikon 30. határozat Béke utcai járda térburkolása.pdf
2021/07/14 31/2021.03.24. PM határozat PDF ikon 31. határozat Zöldudvar kialakítása.pdf
2021/07/14 32/2021.03.24. PM határozat PDF ikon 32. határozat használt sütőolaj és zsiradék elszállítása.pdf, PDF ikon 32. határozat használt sütőolaj és zsiradék elszállítása.pdf
2021/07/14 33/2021.04.14. PM határozat PDF ikon 33. határozat Simon István megállapodás.pdf
2021/07/14 34/2021.04.14. PM határozat PDF ikon 34. határozat Településfejlesztési koncepció elfogadása.pdf, PDF ikon 34. határozat melléklete Piliscsev_TFK_Megalapozo_korr_20201207.pdf
2021/07/13 19/2021.(I.29.)Polgármester határozat. PDF ikon 19. határozat 3586 hrsz. belterületbe vonás.pdf
2021/07/13 20/2021.02.09 PM határozat PDF ikon 20. határozat Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat.pdf
2021/07/13 21/2021.02.15 PM határozat PDF ikon 21. határozat 1271 hrsz. kivett beépítetlen terület felajánlás.pdf
2021/07/13 22/2021.02.15 PM határozat PDF ikon 22. határozat Hudecz László ingatlanvásárlás 3575 hrsz..pdf
2021/07/13 23/2021.02.15 PM határozat PDF ikon 23. határozat Földes Bence János ingatlanügye.pdf
2021/07/13 24/2021.02.15 PM határozat PDF ikon 24. határozat Kesztölci u. útburkolat felújítás pályázat.pdf
2021/07/13 25/2021.02.15 PM határozat PDF ikon 25. határozat építési tilalom, telekalakítási tilalom törlése 393 hrsz..pdf
2021/07/13 26/2021.02.15 PM határozat PDF ikon 26. határozat 1308 hrsz. kivett beépítetlen terület felajánlás.pdf
2021/07/13 27/2021.03.16. PM határozat PDF ikon 27. határozat Megér-Telek Kft. megállapodás.pdf, PDF ikon 27. határozat melléklete Megér-Telek megállapodás.pdf
2021/07/13 28/2021.03.16. PM határozat PDF ikon 28. határozat DTKT Vaszary Kolos Kórház támogatás.pdf
2021/02/23 16/2021.(I.29.)Polgármester határozat. PDF ikon 16. határozat SZÖK Együttműködési megállapodás.pdf
2021/02/23 17/2021.(I.29.)Polgármester határozat. PDF ikon 17. határozat Dorogi Szoc. Szolg. Kp. költségvetése.pdf
2021/02/23 18/2021.(I.29.)Polgármester határozat. PDF ikon 18. határozat Óvoda nyári zárva tartása.pdf
2021/02/23 19/2021.(I.29.)Polgármester határozat. PDF ikon 19. határozat 3586 hrsz. belterületbe vonás.pdf
2021/02/17 10/2021.(I.29.)Polgármesteri határozat. PDF ikon 10. határozat pm. cafetéria.pdf
2021/02/17 11/2021.(I.29)Polgármesteri határozat. PDF ikon 11. határozat pm. szabadásgolási terv.pdf
2021/02/17 12/2021.(I.29.)Polgármesteri határozat. PDF ikon 12. határozat adósságot keletkeztető ügylet.pdf
2021/02/17 13/2021.(I.29.)Polgármesteri határozat. PDF ikon 13. határozat 2021. évi Munkaterv.pdf
2021/02/17 14/2021.(I.29.)Polgármesteri határozat. PDF ikon 14. határozat 2021. évi Rendezvényterv.pdf
2021/02/17 15/2021.(I.29.) PDF ikon 15. határozat 2021. évi közbeszerzési terv.pdf
2021/02/16 4/2021.(I.21.) Polgármesteri határozat. PDF ikon 4. határozat Jurkovics-Várady ingatlanvás. 3526_2 hrsz..pdf
2021/02/16 5/2021.(I.21.)Polgármesteri határozat. PDF ikon 5. határozat Dr. Fetter Ádám ingatlanvás. 3594, 3595, 3596 hrsz..pdf
2021/02/16 6/20210.(I.21.)Polgármesteri határozat. PDF ikon 6. határozat Hermann Szilárd ingatlanvás. 5017 hrsz..pdf
2021/02/16 7/2021.(I.21.)Polgármesteri határozat. PDF ikon 7. határozat Székely Annabella ingatlanvás. 3321 hrsz..pdf
2021/02/16 8/2021(I.21.)Polgármesteri határozat. PDF ikon 8. határozat Klastrom 2000 KFt. ingatlanvás. 801, 806, 809, 816, 902, 910. hrsz..pdf
2021/02/16 9/2021(I.21.)Polgármesteri határozat. PDF ikon 9. határozat maradvány-korrekció.pdf
2021/02/16 1/2021.(1.21.) Polgármesteri határozat PDF ikon 1. határozat Esztergomi Tanker. Vagyonkezelési szerz..pdf
2021/02/16 2/2021.(I.21.) Polgármesteri Határozat PDF ikon 2. határozat Fekete Balázs ingatlanvás. 3568, 3569 hrsz..pdf
2021/02/16 3/2021.(I.21.)Polgármesteri Határozat PDF ikon 3. határozat Tóth Éva ingatlanvás. 3509 hrsz..pdf
2021/02/04 1/2021.(2.04.) Polgármesteri határozat PDF ikon RENDELET_1_2021_II_04_koltsegvetesi_rendelet.pdf
2021/01/14 38_XII.10.pm.határozat PDF ikon 38_XII.10. pm. határozat Léthé megáll..pdf
2021/01/14 39_XII.10.pm.határozat PDF ikon 39_XII.10. pm. határozat HEP elf..pdf
2021/01/14 40_XII.10.pm.határozat PDF ikon 40_XII.10. pm. határozat 33_2020. hat. kívül hely..pdf
2021/01/14 41_XII.10.pm.határozat PDF ikon 41_XII.10. pm. határozat partnerségi egy. jkv. elf..pdf
2021/01/14 42_XII.14.pm.határozat+melléklet PDF ikon 42_XII.14. pm. határozat településszerk. terv mód..pdf, PDF ikon 42. határozat melléklete Szerkezeti módosítás.pdf
2021/01/14 43_XII.14.pm.határozat+melléklet PDF ikon 43_XII.14. pm. határozat urnafal létesítés Innozóna.pdf
2021/01/14 44_XII.14.pm.határozat+melléklet PDF ikon 44_XII.14. pm. határozat Vis maior Béke u. 12-16..pdf

Oldalak

Pinizsi | Horváth | Zoltán

PCsev Design, Supervisor by ES-World

Copyright © 2012. All Rights Reserved.