Széchényi

Navigáció

Közérdekű linkek

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat

Székhelye. 2519 Piliscsév, Hősök tere 9.

 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzatunk nevében szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a honlapon.

Nagy öröm számunkra, hogy igen sokan vesznek részt érdeklődve rendezvényeinken, programjainkon. Mutatja ez a szép számú érdeklődő is, hogy igen, kötődünk őseink hagyományaihoz, jelent nekünk valamit, sőt sokat is, hogy látjuk a szlovák játékokat, táncokat, halljuk a dalokat, verseket, történeteket, magát a szlovák nyelvet.

Községünkben, a nemzetiségi kultúra, hagyományok ápolása évtizedek óta, állandóan jelen van, sőt kisebbségi önkormányzatunk 16 évvel ezelőtti első megalakulása óta még szervezettebb formában zajlik.

         A tárgyi emlékeinket, őseink örökségét a saját tulajdonú Tájházunkban őrizzük, de meg kell említenem, pl. a vallási kultúránk megőrzését (régi síremlékek) is a templomkertben, vagy régi szobraink, síremlékeink megőrzését, felújíttatását a település különböző részein.

         Igyekeztünk a nyelv megőrzését segíteni a kétnyelvű feliratokkal, utca illetve településrészek szlovák megnevezéseivel, valamint őrzik hagyományőrző csoportjaink, az Asszonykórus és a Szlovák Nyugdíjas Klub is.

         Az óvoda már a pici gyermekeknél megkezdi a nyelvhez szoktatást, s erre alapozva az iskola tanulmányaik alatt bővíti szókincsüket, nyelvtudásukat.

         Az év folyamán – az önkormányzatunk szervezésében, de a községi, civil és intézményi rendezvényeken, egyházi életben is – jelen van, él a szlovák nemzetiségi kultúra ( Farsangi Cepec bál, Húsvét, Orbán nap, Csévi Napok, Búcsú, Barborka , Falukarácsony, lakodalmas vagy temetési szokások…).

 

         Míg az óvodás, iskolás gyermekeknek, kórus és klubtagoknak mindig is természetes volt, hogy az ünnepeken, a község rendezvényein szlovák énekkel, tánccal léptek fel, addig sajnos a fiatal-, és középkorosztályt eddig nehéz volt bevonni ebbe a nemzetiségi létbe, hagyományőrző munkába.  Ez azonban szerencsére változott és már egyre többen jönnek közénk, válnak a hagyományőrző csoportok tagjaivá.

Nagyon szép példája volt a páratlan összefogásnak például az, hogy a tavalyi évben megrendezhettük a Csévi lagzit, vagy hogy összeállt egy fiatalokból álló tánccsoport.Így közösen sokat tehetünk azért, hogy Csév-  Csév maradjon, a miénk maradjon,

Az őszi választásokon újra megbizonyosodhattunk arról, hogy igen, szükség van a szlovák kisebbségi önkormányzatunkra.317 választópolgár iratkozott fel a regisztrációs listára vállalva ezzel hovatartozását, kötődését, és közülük 52 %-uk el is jött a szavazásra.

Ezúton is köszönöm a támogatásukat, és remélem, hogy nem feledkeznek majd meg kötődésükről az előre láthatólag őszi népszámláláson sem.

Így újra megalakulhattunk, a törvényi változás miatt sajnos már csak 4 taggal.

      

És bizony sajnálatos az a tény is, hogy az állami támogatás is erősen csökkent, így vélhetően lesz olyan rendezvény, vagy program, amit anyagiak miatt nem fogunk tudni megszervezni. Természetesen továbbra is messzemenőkig ki fogjuk használni az adódó pályázatokat, de hát sajnos a támogatások összege is csökkent, mint ahogy azt a mindennapi életben is tapasztaljuk.

Az előttünk álló négy évre megfogalmazott terveink reális célok.

  • Azon fogunk munkálkodni, hogy a megteremtett eredményeket, szokásokat, hagyományokat, ünnepeket, megtartsuk, megőrizzük.
  • A helyi civil egyesületekkel, hivatallal, intézményekkel kialakult jó kapcsolatunkat továbbra is ápolni kívánjuk.
  • Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk az intézményi szlovák nyelvi oktatás-nevelést
  • Támogatóink, aktivistáink körének bővítése az álmunk, amire jó példa a tánccsoport. Hagyományőrző egyesület megalakítását tervezzük mely, összefoghatná a helyi csoportokat: asszonykórus, néptánccsoport, színjátszó kör.
  • Szorgalmazni fogjuk a községi képviselőtestületnél testvérkapcsolat megpecsételést, hivatalos formában a települési önkormányzattal közösen
  • Célunk, hogy együttműködjünk a hazai kisebbségekkel, kapcsolat tartunk továbbra is a hazai szlovák településekkel

 

A megyében élő szlovákságunk aktivitásának köszönhetően újra megalakulhatott januárban a Megyei Szlovák kisebbségi önkormányzat is –amelynek örömünkre megint képviselőtársunk, nagy Mária lett az elnöke. Így az eddigiekhez hasonlóan biztosan remélhetünk támogatást az elkövetkező években is.

Kérném önöket, hogy a jövőben is jöjjenek közénk a hívó szóra, figyeljék plakátjainkat, tudósításainkat a Csévi kisbíróban, honlapon, képújságban. Legyenek részesei a hagyományápolásnak, legyünk együtt örömben, bánatban, ünnepnapokon és a hétköznapokban.

 

Szlovák Kisebbségi Önkormányzatunk megválasztott tagjai:

Vogyeraczki Mária – elnök

Pintér-Jurkovics Mária-elnökhelyettes

Nagy Mária - képviselő

Kosztka Viktor - képviselő

Pinizsi | Horváth | Zoltán

PCsev Design, Supervisor by ES-World

Copyright © 2012. All Rights Reserved.