Navigáció

Közérdekű linkek

Piliscsév község Önkormányzatának 2014.évi költségvetése

 

Kedves Piliscséviek!

 

A Képviselő-testület 2/2014.(II.04.) számú rendeletével elfogadta Önkormányzatunk 2014. évi költségvetését.

A költségvetés előkészítésében a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részt vett, véleményezte, javaslataival kiegészítette a benyújtott tervezetet.

Képviselőtestületi jóváhagyás után az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot a várható bevételekről, kiadásokról és a fejlesztési tervekről:

 

Önkormányzatunk költségvetésének 2014.évi mérlege az alábbiak szerint alakult:

Bevételi és kiadási főösszeg:                     232.000 ezer Ft

 

Intézményeink 2014. évi működési kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Egységes Óvoda és Bölcsőde:     48.069 ezer Ft

Védőnői szakfeladat:                    4.301 ezer Ft

Művelődési Ház és Könyvtár     13.462 ezer Ft

Idősek Klubja                                5.500 ezer Ft

Piliscsév- Leányvár  Közös Hivatal  2014. évi mérlegének főösszege: 62.916 ezer Ft

 

Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő­-testülete a jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető fontosságú­nak tartja a község működésének és fejlesztésének folyamatosságát.  

Ahhoz, hogy a település a következő években is kiszámítható, előre látható célok felé haladjon, az elfogadott gazdasági programmal jelöljük ki a településfejlesztési és kulturális célokat, illetve határozzuk meg a közép- és hosszú távú fejlesztési elképzeléseinket. Az idei költségvetés készítésénél e célokat vettük figyelembe.

A Közmunka program keretén belül biztosított lehetőséget maximálisan kihasználva, a település közterületein és intézményeiben a köztisztasági, kisebb karbantartási, faluszépítési feladatokat ellátjuk, mely nagymértékben csökkenti kiadásainkat.

Az idei évben a Képviselő Testület intézményeinkben a következő felújítási fejlesztéseket támogatta :

 

Csabai utca szilárd burkolatának megépítése

Petőfi utcai játszótér felújítása

 

Óvoda-Bölcsőde:

                  -  belső járda karbantartása

 

Művelődési Ház és Könyvtár: 

                        konyhai eszközök fejlesztése

                        színpad felújítása

 

Idősek Klubja:                           

-        Külső homlokzat felújítása

 

A civil szervezeteink működését idén is több mint 4 millió forinttal támogatja önkormányzatunk.  

Önkormányzatunk igyekszik valamennyi kiírt  pályázaton részt venni, jelenleg folyamatban van az Óvoda energetikai pályázatának benyújtása (külső hőszigetelés).

Intézményeinktől az idén is elvárjuk a takarékos gazdálkodást, a pályázati lehetőségek maximális kihasználását, az intézményi vagyon védelmét.

Fenti terveink – természetesen - csak akkor valósulhatnak meg, ha bevételeink a tervezett arányban folynak be. és a benyújtott pályázataink sikeresek lesznek.

Bízunk benne, hogy céljaink megvalósításában partnerek lesznek településünk lakosai is.

Ha velünk együtt vigyázzák közös értékeinket, óvják a kiültetett fákat, virágokat, környezetünket, büszkén mondhatjuk majd el, hogy a rendezett, tiszta  Piliscsév a környék legszebb települése.

 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett  polgármester

Pinizsi | Horváth | Zoltán

PCsev Design

Copyright © 2012. All Rights Reserved.