Széchényi

Navigáció

Közérdekű linkek

Csévi búcsú 2015

Tisztelt Piliscséviek !
Piliscsév község Önkormányzata Képviselő Testületének 48/2015.(VI.02.) számú határozata alapján 2015-ben a községünk kitüntető címét,
a „Piliscsévért – Za Čív díjat adományoz a Piliscsévi Katolikus Egyházi Kórusnak az alábbi indoklással:
A templomi éneklésnek egyházközségünkben nagy hagyományai vannak. Ezen belül mindig is kiemelt jelentősége volt az egyházi év legkiemelkedőbb ünnepkörében, a Nagyböjt végén, a nagyheti Passió éneklése.
Erre minden esztendőben külön próbákkal készültek a kórustagok, akik mindig nagy megtiszteltetésként vállalták a szolgálatot. Templomunkban az 1960-as évek végéig különös varázsa volt a csévi passiónak, hogy mindezt a helybéliek csévies szlovák anyanyelvén adták elő.
A II. Vatikáni Zsinat után, a liturgikus megújulás szellemét követve Vajay István esperes plébános idejében, az akkori kántor, Hadarits Gizella kezdte az akkori fiatal felnőttek és a szlovák asszonykórus tagjai bevonásával a Harmat Artur és Werner Alajos közös műveként kiadott Négy Passió magyar nyelvű éneklését.
Kezdetben egyszólamú változatban. Majd Tóth József és Móder Mihály plébánosok idején a háromszólamú vegyes kari Turbák (tömegénekek) megszólaltatásával. Ezekre már komolyabb énekpróbákkal készültek a nagyböjtök során.
Az egyházi kórus működésének új fejezete indult, amikor dr. Németh János plébános idejében a kórus vezetését Husztiné Mária vette át, aki négyszólamú kórust szervezett. Időközben Husztiné Marika megpályázott egy németországi templomi karnagyi állást., majd 1990-ben dr. Német Ilona, Diószegi László karnagyurat kérte fel, hogy átmenetileg foglalkozzon a lelkes kórussal. És ez az „átmeneti állapot” tart az óta is, és most készültek a 25. közös templombúcsúra. Jelenleg 20 aktív tagja van a kórusnak, akik nagy lelkesedéssel rendszeresen járnak a próbákra. Rajtuk kívül van 9 kültaguk, akik „átmenetileg” nem tudnak részt venni a rendszeres kórus szolgálatban, és rajtuk kívül 10 taguk, már a mennyei kórust erősítik dicsőítő énekével. Több évtizedes egyházi énekkari munkásságukért, a piliscsévi szlovákok vallási népi hagyományainak megőrzéséért és a keresztényi hitélet ápolásáért a községért tett társadalmi munkájuknak elismeréseképpen nyújtom át Képviselő
Testületünk nevében a „Piliscsévért- Za Čív” díjat.
Kívánok a kórustagoknak jó egészséget, s még további hosszú, aktív éveket.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

Dátum: 
2015, szeptember 6

Pinizsi | Horváth | Zoltán

PCsev Design, Supervisor by ES-World

Copyright © 2012. All Rights Reserved.